top of page

Algemene voorwaarden:

Betaling:

Aanbetaling: Mocht Drone it een aanbetaling factureren, dan dient deze binnen de aangegeven betalingstermijn voldaan te zijn. Bij een niet ontvangen aanbetaling zal Drone it geen werkzaamheden uitvoeren. 

Prijzen: Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

Opnames 

Hoewel Drone it alles op alles zal zetten de opnames naar uw wens te vervullen is het mogelijk dat er door (weers)invloeden niet gevlogen kan worden. De drone-operator zal dit zo spoedig mogelijk met u overleggen om de afspraak te verplaatsen of de plannen te wijzigen.

Achteraf

Klachten: Op het moment van aflevering zal de opdrachtgever controleren of het eindproduct voldoet aan zijn wensen. Mocht dit niet zo zijn dan dient de opdrachtgever binnen 10 dagen na aflevering Drone it hiervan per mail op de hoogte te stellen. 

Ingezonden klachten, op welk moment dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht:  Drone it is maker en heeft daarom het auteursrecht op het gemaakte materiaal of videoproduct. Deze rechten worden niet overgedragen. Wel geven wij onze opdrachtgever een licentie om het afgeleverde eindproduct overal en waar dan ook te vertonen. De opdrachtgever mag niet zonder toestemming het eindproduct, of delen daarvan hergebruiken of wederverkopen. (Vooraf) besproken ideeën, concepten en formats vallen ook onder het auteursrecht van Drone it.

Ruw materiaal: Ruw materiaal geven wij niet uit handen en blijft eigendom van Drone it, tenzij hier vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt. 

PromotieDrone it behoudt zich het recht gemaakte beelden voor promotionele doeleinden te kunnen inzetten.

DOWNLOAD VOLLEDIGE VOORWAARDEN

bottom of page